สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดู: 16365|ตอบกลับ: 0

การจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องรอบรู้เทคนิควิธีการบริหารจัดการ Web Hosting

[คัดลอกลิงก์]

168

กระทู้

0

เพื่อน

885

เครดิต

เพศ
หญิง
ความดี
0
เว็บบล็อก/เว็บไซต์ส่วนตัว
เงิน
712
พลังน้ำใจ
0
สิทธิ์อ่าน
50
เครดิต
885
ลงทะเบียน
14-8-2012
ล่าสุด
17-8-2015
ออนไลน์
249 ชั่วโมง
UID
2
โพสต์เมื่อ 20-5-2015 09:42 AM |ดูโพสต์ทั้งหมด
การจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องรอบรู้เทคนิควิธีการบริหารจัดการ


Web Hosting ด้วยเทคโนโลยี Open Source


        ตามคำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ๑๒/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team Work) ข้อที่ ๖ คณะทำงานพัฒนาคลังความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในข้อ ๓ เผยแพร่กิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในช่องทางที่เหมาะสมและต่อเนื่องนั้น
        กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จึงขอให้ส่วนวิศวกรรม , ฝ่ายบริหารทั่วไป และสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ - ๑๖ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องรอบรู้เทคนิควิธีการบริหารจัดการ
Web Hosting ด้วยเทคโนโลยี Open Source หน่วยงานละ ๑-๒ คน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและเผยแพร่กิจกรรมการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในช่องทางที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ข้างต้น โดยมีวิทยากรคือ นายทวีศักดิ์ ไชยวังราช ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครื่อข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สามารถตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ ส่วนติดตามและประเมินผล หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๖๕ ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ เบอร์โทร ๐๘๙-๗๒๕๗๙๙๘
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในการจัดเจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการจัดโครงการการถ่ายทอดความรู้ ดังกล่าวด้วย


สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

html code

GMT+7, 23-9-2021 03:31 AM , Processed in 0.056003 second(s), 14 queries , Apc On. Mod Edit by Mr.Dorn

สำนักงานก่อสร้าง 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ 58 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร.0-5310-4581 โทรสาร. 0-5310-4582
E-mail : ridmidscale01@gmail.com
ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ : นางพีรญา ร่มป่าตัน (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

ขึ้นไปด้านบน