สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดู: 17121|ตอบกลับ: 0

ส่งผู้เข้าสมัครร่วมโครงการ Workshop on Change Management in the Public Sector

[คัดลอกลิงก์]

168

กระทู้

0

เพื่อน

885

เครดิต

เพศ
หญิง
ความดี
0
เว็บบล็อก/เว็บไซต์ส่วนตัว
เงิน
712
พลังน้ำใจ
0
สิทธิ์อ่าน
50
เครดิต
885
ลงทะเบียน
14-8-2012
ล่าสุด
17-8-2015
ออนไลน์
249 ชั่วโมง
UID
2
โพสต์เมื่อ 15-5-2015 09:44 AM |ดูโพสต์ทั้งหมด
ส่งผู้เข้าสมัครร่วมโครงการ Workshop on Change Management in the Public Sector


        ด้วยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สพช ๑๐๒๖๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ขอให้กรมพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ใน Project Notification จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมโครงการ Workshop on Change Management in the Public Sector ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ซึ่งเอพีโอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าเบี้ยงเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าเดินทางไป-กลับ (สนามบิน - โรงแรม) ทั้งนี้ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง เป็นเงินประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ ค่าภาษีสนามบิน ทั้งในประเทษและต่างประเทศและค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าทำประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้
        ๑. มีสัญชาติไทย
        ๒. ไม่อยู่ในระหว่างการสมัครหรือรอผลการสมัครเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของเอพีโอที่อยู่ในช่วงเดียวกัน
        ๓. สามารถเข้าร่วมโครงการเอพีโอได้ปีละ ๑ ครั้ง
        ๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านฟัง พูด อ่าน เขียนเป็นอย่างดี
        ๕. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลาที่กำหนด
        ๖. มีทัศนคติที่ดีและยินดีที่จะเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการให้กับหน่วยงานอื่นที่สนใจ
        ๗. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงการข้างต้น
        ๘. เป็นเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างน้อย ๕ ปี
        ๙. ต้องมีอายุระหว่าง ๓๕ - ๕๐ ปี
        ทั้งนี้ จึงขอให้หน่วยงานของท่านพิจารณาส่งข้าราชการในสังกัด จำนวน ๑ ราย ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการข้างต้นจัดพิมพ์ใบสมัคร APO Candidate's Biodate และ APO Medical and Insurance Declaration Form ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก http://ftpi.or.th/โครงการระหว่างประเทศ/โครงการ APO/tabid/98/language/th-TH/Detault.aspx พร้อมทั้งกรอกแบบ ฝอ.๑๔๒ ส่งให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมเสนอกรมพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติต่อไป
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด

สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

html code

GMT+7, 23-9-2021 04:43 AM , Processed in 0.080191 second(s), 6 queries , Apc On. Mod Edit by Mr.Dorn

สำนักงานก่อสร้าง 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ 58 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร.0-5310-4581 โทรสาร. 0-5310-4582
E-mail : ridmidscale01@gmail.com
ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ : นางพีรญา ร่มป่าตัน (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

ขึ้นไปด้านบน