สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดู: 9342|ตอบกลับ: 15

ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

[คัดลอกลิงก์]

168

กระทู้

0

เพื่อน

885

เครดิต

เพศ
หญิง
ความดี
0
เว็บบล็อก/เว็บไซต์ส่วนตัว
เงิน
712
พลังน้ำใจ
0
สิทธิ์อ่าน
50
เครดิต
885
ลงทะเบียน
14-8-2012
ล่าสุด
17-8-2015
ออนไลน์
249 ชั่วโมง
UID
2
โพสต์เมื่อ 13-7-2013 04:10 PM |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย peeraya เมื่อ 13-7-2013 04:12 PM

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านสหกรณ์แปลง 5 หมู่ที่  11 ตำบลป่าตุ้ม  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
เรื่องเดิม
เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2530  ราษฎรได้ทูลเกล้าถวายฎีกาถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่ศาลารวมใจสหกรณ์นิคมแปลง  2  ตำบลเขื่อนผาก  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้ทางราชการช่วยจัดหาน้ำให้กับราษฎรตำบลเขื่อนผากและตำบลใกล้เคียง  กรมชลประทานได้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือโดยการก่อสร้างเขื่อนแม่สะลวม  บริเวณหมู่ที่ 11  บ้านสหกรณ์แปลง  5 ตำบลป่าตุ้ม  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเพาะปลูก  การอุปโภค บริโภคและส่งน้ำให้กับฝายแม่สะลวมซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเป็นประจำทุกปี  
สำนักชลประทานที่ 1ได้เสนอโครงการเข้าแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน(โครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนและพร้อมที่ดำเนินการ)  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม ครม.สัญจร เมื่อวันที่  15  มกราคม  2555 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแผนงานดังกล่าวแล้ว

วัตถุประสงค์ของโครงการ
          (1)เพื่อชะลอการไหลของน้ำและเก็บกักน้ำในฤดูฝน ตอบสนองการใช้น้ำทั้งในด้านการเกษตรด้านอุปโภค บริโภค  และป้องกันน้ำป่าไหลหลากไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และ บ้านเรือนของราษฎร
          (2) เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งัด,ลุ่มน้ำปิงแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทางด้านการเกษตรอำเภอพร้าวในฤดูแล้ง
          (3) เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศ เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของราษฎรบริเวณใกล้เคียง
          (4)เพื่อหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านสหกรณ์แปลง 5  ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่รวมประมาณ 10,000 ไร่

เป้าหมายของโครงการ
             (1) งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ได้แก่ งานถางป่าและงานปรับพื้นที่บริเวณหัวงานที่ทำการ  
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน   งานล้อมรั้วบริเวณหัวงานที่การ   ก่อสร้างงานเข้าหัวงานและถนนภายในโครงการ  ระบบระบายน้ำภายในบริเวณหัวงานที่ทำการ   งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำและงานระบบผลิตน้ำประปาและระบบประปาภายในบริเวณหัวงานที่ทำการ
(2)  เขื่อนดินประเภท Zone  Type สันทำนบดิน กว้าง 9.00 เมตรยาว 735  เมตร สูง 32.00เมตร
(3)  อาคารระบายน้ำล้น (ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของลำน้ำ)ชนิด Ogee Crestสันฝายยาว 43.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ความยาวของอาคารระบายน้ำล้น180 เมตร
(4) River  Outlet  (ตั้งอยู่ฝั่งขวาของลำน้ำ)ชนิดท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีต (Concrete Steel Liner)   เส้นผ่านศูนย์กลาง  1.00 เมตร ยาว 194.00  เมตร
(5) Canal  Outlet (ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของลำน้ำ)ชนิดท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีต (Concrete Steel Liner)   เส้นผ่านศูนย์กลาง  1.00  เมตรยาว 194.00  เมตร

งบประมาณ และระยะเวลาก่อสร้าง   ระยะเวลาก่อสร้าง  4  ปี (2557-2560)


แผนที่อ่างแม่สะลวม.jpg

บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 17-1-2015 10:47 PM

OexfisQCbuBuasGnSXsT

Th'tas the best answer of all time! JMHO
บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 20-1-2015 07:13 AM

qlGchMbFoSHabX

Ppl like you get all the <a href="http://xwymbamjh.com">brnsai.</a> I just get to say thanks for he answer.
บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 21-1-2015 02:44 PM

tEcxEQdOeiNTzG

I think you hit a buyslele there fellas! http://iwodacjzgj.com yziwvyyww [link=http://ztnhhe.com]ztnhhe[/link]
บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 22-1-2015 07:31 PM

vNjGPggMoLWEjHJkk

บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 22-1-2015 11:42 PM

WOZBEZlkKokdKZJoV

บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 23-1-2015 09:43 AM

QmyTyTtZzw

บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 23-1-2015 08:16 PM

nQFHnFeQkWS

บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 24-1-2015 08:34 AM

JsTBbZnUxWPOc

บุคคลนิรนาม  โพสต์เมื่อ 24-1-2015 12:25 PM

BqgfKQBkMcCFRz

สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

html code

GMT+7, 26-1-2022 12:57 PM , Processed in 0.079869 second(s), 6 queries , Apc On. Mod Edit by Mr.Dorn

สำนักงานก่อสร้าง 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ 58 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร.0-5310-4581 โทรสาร. 0-5310-4582
E-mail : ridmidscale01@gmail.com
ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ : นางพีรญา ร่มป่าตัน (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

ขึ้นไปด้านบน