สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

เมนูเว็บบอร์ด

ข่าวประชาสัมพันธ์
รอบรั้ว สกก.1
รอบรั้วชลประทาน
บทความทั่วไป
ร้องขอ/ร้องเรียน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องขอโครงการ
เรื่องอื่นๆ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การสัมมนา/ดูงาน
การอบรมเกษตรกร
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ สกก.1
KM สำนักงานก่อสร้าง 1
องค์ความรู้
กิจกรรม KM
ดาวโหลด
คู่มือ/แบบฟอร์มต่าง ๆ
โปรแกรมต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง
ฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ
ฝายดอยน้อย
ฝายวังปาน
ปตร.วังหิน
ปตร.แม่สอย
อ่างเก็บน้ำแม่สะลวม
คำสั่ง/หนังสือเวียน/ประกาศ
คำสั่ง
หนังสือเวียน
ประกาศ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สกก.01
คำรับรอง ปี 2556
คำรับรองปี 2557
คำรับรองปี 2558
รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรอง
รายงานผลปี 2556
รายงานผลปี 2557
รายงานผลปี 2558

สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

html code

GMT+7, 14-7-2020 03:41 PM , Processed in 0.026425 second(s), 3 queries , Apc On. Mod Edit by Mr.Dorn

สำนักงานก่อสร้าง 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ 58 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร.0-5310-4581 โทรสาร. 0-5310-4582
E-mail : ridmidscale01@gmail.com
ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ : นางพีรญา ร่มป่าตัน (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

ขึ้นไปด้านบน